Informacja

UWAGA

UWAGA KONTROLE NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH  W ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE  lub PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW           W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. […]

Sesja Rady Gminy

II Sesja Rady Gminy Grębków

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2024 r. poz. 609 / z  w  o  ł  u  j ę  II  Sesję  Rady  Gminy  […]

Zaproszenie

Zaproszenie

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne” Grębkowianie” zaprasza na VIII Marsz Nordic Walking o Puchar Wójta Gminy Grębków w dniu 11 maja  2024  godz. 9.00 w ramach realizacji zadania publicznego pn.”Sport to zdrowie- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”     […]

Sesja Rady Gminy

I Sesja Rady Gminy Grębków

         W związku z Postanowieniem nr 280/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin     i rad miast, informuję, że I Sesja  Rady  Gminy  […]

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wójt Gminy Grębków ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebuczy i Kopciach.

Informacja

Informacja

W związku z licznymi pytaniami oraz zgłoszeniami telefonicznymi, które miały miejsce w ostatnim czasie, informujemy, że osoby (firmy), które pojawiły się na terenie Gminy Grębków oferujące usługi w zakresie kontroli pieców, dofinansowań do wymiany kotłów, […]

Informacja

Informacja

Szanowni Państwo, miło nam poinformować o rozpoczęciu głosowania w kolejnej edycji akcji MISTRZOWIE AGRO – największym plebiscycie sołeckim i rolniczym w Polsce, prowadzonym w naszym województwie przez „Polska Metropolię Warszawską”, „Echo Dnia” oraz „Tygodnik Ostrołęcki” […]