Urząd Gminy w Grębkowie informuje, że nasza Gmina ma podpisaną umowę na wyłapywanie, przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku oraz przejęcie obowiązków dalszej opieki nad nimi a także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt ze „Schroniskiem dla Zwierząt” w miejscowości Małe Boże 7a, którego jest właścicielem jest Marzena Golańska.

Telefon kontaktowy 504 272 700