Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
p.o. kierownika Grażyna Adaśko
ul. Lipowa 6; 07-110 Grębków
tel. (025) 793 03 63