Zakład Gospodarki Komunalnej  
Kierownik ZGK – Włodzimierz Miszczak
ul. Zachodnia 1; 07–110 Grębków 
tel. (025) 753 11 63
zgk@grebkow.pl