Wniosek o zwrot akcyzy:

https://uggrebkow.pl/wp-content/uploads/2024/03/Wzor_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_2024.pdf

W N I O S E K o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest:

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grębków:

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zborników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego:

Wniosek na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji w celu publicznego albo warunków zabudowy:

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: