Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGeneration EU

Nazwa zadania: Dofinansowanie żłobka z programu Maluch+ 2022-2029

#FunduszeEuropejskie
Cel projektu: Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Opis zadania: W ramach realizowanego zadania zostanie utworzona i wyposażona placówka opieki nad dziećmi do lat 3 – Publiczny żłobek przy ul. Lipowej 6, gmina Grębków.

W pierwszym etapie prac, na potrzeby nowego żłobka zostanie zaadaptowany budynek dawnego ośrodka zdrowia wraz z przyległym placem który będzie zaadaptowany m. in. na plac zabaw – wykonane będą niezbędne prace budowlane i dostosowawcze. W wyniku przeprowadzonych prac budynek zyska nowe funkcjonalności, podniesiona Zmodernizowany będzie również plac zabaw dla dzieci, który zostanie wyposażony o nowe urządzenia oraz bezpieczną powierzchnię dla dzieci. W drugim etapie, zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania żłobka, w tym: meble, sprzęt IT i AGD, pomoce dydaktyczne i zabawki.

Rezultatem projektu będzie powstanie nowego żłobka miejskiego na 20 miejsca opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3.

Grupa docelowa – dzieci do ukończenia 3 roku życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do lat 3.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 882 205,20 zł.
Wartość dofinansowana z KPO – 717 240,00 zł.