Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Kierownik GOPS – Monika Krepowicz
ul. Wspólna 5; 07–110 Grębków 
tel. (025) 793 00 40 wew. 11 ; 733 449 862
gops@grebkow.pl