Telefon 25 793 00 40

Wójt Gminy – Bogdan Doliński, pokój nr 9, wew.15

Sekretarz Gminy- Ewa Trojanowska, pokój nr 8, wew 16

Skarbnik Gminy- Monika Roguska, pokój nr 14, wew 13

Specjalista ds. księgowości budżetowej- Magdalena Wójcik, pokój nr 6, wew 17

Inspektor ds. poboru i opłat lokalnych Alicja Twardowska, pokój nr 10, wew 14

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych- Barbara Błaszkiewicz, pokój nr 10, wew 14

Z-ca Kierownika USC; inspektor ds. budżetowych- Magdalena Nasiłowska, pokój nr 14, wew 13

Stanowisko ds. obronnych, ochrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ppoż.- Barbara Mudant, pokój nr 11, wew 20

Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej- Anna Wąsowska, pokój nr 11, wew 20

Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej- Hanna Zwolińska, pokój nr 13, wew 12

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami i gospodarki wodnej- Anna Matusik, pokój nr 3, wew 22

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska- Dorota Kołak, pokój nr 3, wew. 22

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i drogownictwa- Gabriel Zagdański, pokój nr 4, wew. 19

Stanowisko ds. programów ochrony powietrza, ds. księgowości budżetowej- Monika Borkowska, pokój nr 5, wew. 18

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu- Anna Wielądek, pokój nr 7

Stanowisko główny księgowy GOPS i GBP w Grębkowie-Martyna Krzewniak, pokój nr 6, wew 17