Informacja

Zapraszamy

Zapraszamy na nową stronę BIP https://uggrebkow.bip.gov.pl/

Informacja

Informacja

Tylko do niedzieli można składać wnioski w #MazowieckiejAktywacji2024 – konkursie grantowym dla lokalnych organizacji pozarządowych, w tym KGW i OSP, a także nieformalnych grup mieszkańców i grup samopomocowych.

Informacja

Informacja

Informujemy, że dnia 31.05.2024 roku w piątek Urząd Gminy w Grębkowie czynny do godziny 13:00

Informacja

UWAGA

UWAGA KONTROLE NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH  W ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE  lub PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW           W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. […]

Informacja

Informacja

Informujemy, że dnia 02.05.2024 roku Urząd Gminy w Grębkowie czynny do godziny 14:00