Eliminacje gminne OTWP w Grębkowie

W dniu 27 lutego  2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębkowie odbył się etap gminny eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież  Zapobiega Pożarom”, do eliminacji przystąpiło:

 – w starszej grupie wiekowej  kl. V-VIII – 9 uczniów

– w grupie wiekowej młodszej  szkół podstawowych kl. I-IV  – 7 uczniów;

ze szkół w Grębkowie, Trzebuczy  i  Kopciach. Uczestnicy eliminacji każdej z grup mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań. Po dokonaniu oceny prac pisemnych, kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

– młodsza grupa wiekowa kl. I-IV

  1. Damian Łukasiak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grębkowie
  2. Szymon Krasnodębski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grębkowie
  3. Kacper Polkowski – Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzebuczy

– starsza grupa wiekowa  kl. V-VIII

  1. Wojciech Głuchowski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grębkowie
  2. Michał Kosiorek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grębkowie
  3. Wiktoria Krupka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzebuczy

Laureaci zostali uhonorowani nagrodami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, opiekunowie przygotowujący uczniów do udziału w eliminacjach otrzymali podziękowania, które wręczył Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Wójt Gminy Grębków Bogdan Doliński wraz z Komendantem Gminnym Mariuszem Namiętą. Dodatkową atrakcją dla uczestników turnieju był pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, młodzież mogła zdobyć nowe doświadczenia uczestnicząc w praktycznych ćwiczeniach na fantomie, które zapewniła Ochotnicza Straż Pożarna z Grębkowa.

Zwycięzcom etapu gminnego, życzymy powodzenia w etapie powiatowym.