I Sesja Rady Gminy Grębków

         W związku z Postanowieniem nr 280/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin     i rad miast, informuję, że I Sesja  Rady  Gminy  Grębków  odbędzie się   w  dniu

7 maja 2024 r. ( wtorek ) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Grębków,  ul. Wspólna 5, sala konferencyjna z następującym  porządkiem obrad :

  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Ślubowanie  radnych.
  4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.
  5. Ślubowanie Wójta.
  6. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
  7. Zamknięcie sesji.

                                                                                      Wójt Gminy Grębków

                                                                                         Bogdan Doliński