Informacja

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o rozpoczęciu głosowania w kolejnej edycji akcji MISTRZOWIE AGRO – największym plebiscycie sołeckim i rolniczym w Polsce, prowadzonym w naszym województwie przez „Polska Metropolię Warszawską”, „Echo Dnia” oraz „Tygodnik Ostrołęcki” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.

Serdecznie gratulujemy uzyskania nominacji z Państwa gminy kandydatów w następujących kategoriach:

Agroturystyka Roku:

Agroturystyka Catranch, Gang Kucyków Aneta Leszczyńska

Koło Gospodyń Wiejskich Roku:

KGW Daćbożanie w Polkowie Daćbogi, KGW Pieprz & Sól w Stawiskach, KGW w Oszczerzach, KGW w Stawiskach

Sołectwo Roku:

Sołectwo Grębków, Sołectwo Ziomaki

Lider Społeczności Roku:

Michał Pałdyna

Tak liczne nominacje są wyrazem uznania i docenienia pracy rolników, sołtysów, sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz liderów społeczności.