Wójt Gminy Grębków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiące własność Gminy Grębków